Toppbild

Upphandling och inköp

Vi vill ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare och ser gärna att ni kontaktar oss om ni har funderingar som rör upphandling.

Ni är också välkomna att kontakta inköpsenheten (kontaktuppgifter till höger) för en allmän anbudsutbildning för er som kanske inte är så vana vid att lämna anbud i en offentlig upphandling.

 

Anvisningar för dig som anbudsgivare

  • Läs förfrågningsunderlaget i god tid. Läs eventuella kompletteringar, frågor & svar som kommer under anbudstiden omgående.

 

  • Ställ frågor på allt som känns oklart, det gäller även den utvärderingsmodell som ligger till grund för resultatet.

 

  • Behöver ni förlängd anbudstid? Ansök om detta i god tid. Vi accepterar ofta en begäran om förlängning om skälet är motiverat.

 

  • Påpeka eventuella brister i underlaget som vi uppenbart "missat" eller inte haft kännedom om. Ni kan er bransch bättre än vi. Hjälps vi åt minimerar vi risken att vi exempelvis ställer felaktiga krav.

 

  • Notera sista datum för mottagande av anbud samt andra viktiga datum.

 

  • Lämna anbudet enligt de anvisningar och formulär som bifogas förfrågan. Gör inte egna lösningar.

 

  • Ni har möjlighet att i anbudet åberopa annans kapacitet i form av exempelvis samarbetsavtal eller garanti från moderbolag för att visa att ni kommer förfoga över nödvändiga resurser för kontraktets fullgörande. 

 

  • Säkerställ att anbudet kommer in till oss i rätt tid. Ett för sent inkommet anbud får inte antas, utan det förkastas.

 

  • Frågor om hur upphandlingsverktyget fungerar besvaras av TendSigns support, tensignsupport(at)visma.com, tel 0771-440 200.
Uppdaterad 2017-10-05 av Inköpsenheten

Upphandling

Strängnäs kommun
Inköp
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-290 24, säkrast mellan kl.8:30-9:30

Anna Kahlbom
Inköpschef
anna.kahlbom@strangnas.se
Tel: 0152-293 91

Mats Lange
Upphandlare
mats.lange@strangnas.se
Tel: 0152-291 52

Ida Otken Eriksson
Upphandlare
ida.otkeneriksson@strangnas.se
Tel: 0152-290 65

David Lestander
Upphandlare
david.lestander@strangnas.se
Tel: 0152-291 53

Marie Norbäck
Direktupphandlare
marie.norback@strangnas.se
Tel: 0152-296 08

Inger Fridström
Inköpsutvecklare
inger.fridstrom@strangnas.se
Tel: 0152-292 51

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >