Toppbild

Tillstånd, regler och tillsyn

Handslag

För att bedriva näringsverksamhet krävs det ofta tillstånd från olika myndigheter. På de här sidorna hittar du information om de tillstånd som en kommun ansvarar för.

Ett tillstånd är ofta förenat med taxor och avgifter. I en kommun är det Kommunfullmäktige som tar beslut om taxor. Alla kommunens beslutade taxor finns på sidan Författningssamling under fliken Kommun & politik.
Till författningssamlingen >>> 

I Strängnäs kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för ärenden om planer, byggande, miljö, livsmedel, folkhälsa och tillgänglighet.
Kontakta samhällsbyggnadsnämnden >>>

Uppdaterad 2017-09-08

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >