Toppbild

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Strängnäs kommun! Här hittar du alla våra aktuella jobb.

Strängnäs kommun använder Visma Rekrytering för att hantera jobbansökningar. Du söker jobben direkt via ett webbformulär som du når via respektive annons. Uppgifterna sparas hos Visma Rekrytering i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Du som av någon anledning inte kan skapa ett konto på Offentliga jobb har även möjlighet att skicka in dina ansökningshandlingar via vår e-tjänst Sök jobbet.

Lärare i textilslöjd, åk F-9, Åkerskolan 2017-12-19
Förskollärare, Åkerskolan 2017-12-19
Resurslärare i svenska på IM och språkintroprogram, Thomasgymnasiet 2017-12-19
Lärare i svenska som andraspråk, Thomasgymnasiet 2017-12-19
Förskollärare, Vik Trevnadens förskola 2017-12-20
Två barnskötare till Stallarholmens förskola 2017-12-21
Administratör, Miljöenheten 2017-12-21
Resurs, vikarie i arbetslag, Paulinska skolan 2017-12-21
IT-support Mac, Thomasgymnasiet 2017-12-21
Barnskötare inom Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid, Långbergsenheten. 2017-12-21
Lärare F-3, Tosteröskolan 2017-12-22
Förskollärare, Marielunds förskola 2017-12-22
Avgiftshandläggare 2017-12-26
Vikarier till Bemanningsenheten, Äldreomsorg 2017-12-31
Kommunikatör 2018-01-03
Chef för utbildningskontorets administrativa enhet 2018-01-05
Stf Räddningschef, Räddningstjänsten Strängnäs 2018-01-06
Enhetschef, Hemtjänsten i Mariefred och Strängnäs 2018-01-07
Brandman, Räddningstjänsten (sommarvikariat) 2018-01-07
Undersköterska, Hemtjänsten Tosterö, Strängnäs 2018-01-07
Speciallärare, Vasaskolan 2018-01-07
Förskollärare, Åkers styckebruk och Länna 2018-01-07
Gymnasielärare i engelska, Thomasgymnasiet 2018-01-08
Exploateringsingenjör 2018-01-15
Bibliotekschef 2018-01-21

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >