Toppbild

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Strängnäs kommun! Här hittar du alla våra aktuella jobb.

Strängnäs kommun använder Visma Rekrytering för att hantera jobbansökningar. Du söker jobben direkt via ett webbformulär som du når via respektive annons.

Du som av någon anledning inte kan skapa ett konto på Offentliga jobb har även möjlighet att skicka in dina ansökningshandlingar via vår e-tjänst Sök jobbet.

Gymnasielärare i engelska, Thomasgymnasiet 2018-06-22
Barnvårdare, Nattuglans förskola 2018-06-22
Administratör till Miljöenheten 2018-06-23
Förskolechef till Stallarholmens förskoleenhet 2018-06-24
Lärare i Ma/Fy/Tk, åk 7-9, Åkerskolan 2018-06-25
Personlig assistent, vikarier 2018-06-25
Speciallärare till särskild undervisningsgrupp, Grundskolan 2018-06-27
Socialsekreterare 2018-06-27
Administratör till Planenheten 2018-06-28
Lärare åk 4-6, Karinslundsskolan 2018-06-29
Lärare åk 1-3, Åkerskolan 2018-06-29
Enhetschef till Jobbtorg Strängnäs 2018-06-30
Lokalstrateg till Strängnäs kommun! 2018-06-30
Boendestödjare, vikarier vid behov 2018-06-30
Utvecklare till funktionshinderomsorgen 2018-07-01
Elevassistent, Särskolan 2018-07-01
Rektor, Särskolan och särskild undervisningsgrupp 2018-07-02
Undersköterska (vikariat) till Hammargården 2018-07-05
Enhetschef till Myndighet och Uppdrag 2018-07-22
MEX-chef 2018-07-31
Planchef 2018-07-31
Vikarier till Bemanningsenheten Äldreomsorg 2018-09-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >