Toppbild

Feriepraktik 2018

Feriepraktik – för dig som är nyfiken på arbetslivet

Strängnäs kommun erbjuder ungdomar feriepraktik inom kommunala verksamheter. Feriepraktik 2018 vänder sig till dig som under året fyller 16 till 18 år och är folkbokförd i Strängnäs kommun.

Ansökningsperiodens sista dag var 31 mars.

Nu har alla som ansökt om feriepraktik meddelats svar till den e-postadress som angavs vid ansökan. Om du saknar svar så kontakta oss på följande e-postadress: feriepraktik@strangnas.se

Syfte

Syftet med praktiken är att du ska få en introduktion i arbetslivet och erfarenhet av ett yrkesområde som du är nyfiken på.

Arbetstid och ersättning

Du arbetar 6 timmar per dag under 15 arbetsdagar. Praktiken pågår under en period av 3 veckor. En praktikersättning utgår och utbetalas efter att du har lämnat in din närvarorapport.

Ersättningen är 82 kr/tim.

Period 1: 18 juni – 8 juli.

Period 2: 9 juli – 29 juli.

Period 3: 30 juli – 19 augusti.

Skatteverket (Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag)

Närvarorapport

Närvarorapporten tar du med dig till arbetsplatsen. Du ansvarar för att fylla i den och att din handledare skriver under.

Viktigt att tänka på

Du som har fått feriepraktik inom en verksamhet som kräver registerutdrag måste begära det i god tid innan feriepraktiken börjar. Utdraget måste du ta med dig din första praktikdag och lämna till ansvarig handledare. Utan handlingen får du inte påbörja feriepraktiken.

Polisens belastningsregister

Ansvarig myndighet

Det är Jobbtorg som arbetar med feriepraktik i Strängnäs kommun. Jobbtorg är en del av socialförvaltningen.

Kontakt

Patrik Berglund

Uppdaterad 2018-05-09


Jobbtorg Strängnäs

Trädgårdsgatan 12, 1 tr
645 80 Strängnäs
Telefon: vx 0152-291 00


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >