Toppbild

Jobbtorg Strängnäs

Jobbtorg ska hjälpa invånarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Arbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer.

 

Strängnäs kommuns arbetsmarknadsstrategi.

Arbetsmarknadsstrategin lyfter fram betydelsen av att arbeta för att:

  • så många som möjligt av kommunens medborgare ska vara anställningsbara,
  • på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap,
  • främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen.


Arbetsmarknadsstrategi, beslutad i Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 152.
Jobbtorg Strängnäs, bilaga till beslut om arbetsmarknadsstrategi.

 

Kontakt

Jobbtorg Strängnäs
Trädgårdsgatan 12, 1 tr (mitt emot kommunhuset ovanför ICA Bengtsson).

Karin Svensson
Enhetschef arbetsmarknadsinsatser
Tel. 0152-292 66

Ritva Pohjola
Tf Enhetschef ekonomiskt bistånd
Tel. 0152-296 54

Uppdaterad 2018-01-16 av Jobbtorg


Jobbtorg Strängnäs

Trädgårdsgatan 12, 1 tr
645 80 Strängnäs
Telefon: vx 0152-291 00


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >