Toppbild

Kontakt Utbildningskontoret

Besöksadress
Nygatan 10, Kommunhuset Strängnäs

Postadress
Strängnäs kommun
Utbildningskontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs 

Utbildningschef
Tony Lööw telefon 0152-293 63
tony.loow@strangnas.se

Enhetschef administration
Anna Liljehag telefon 0152-293 79
anna.liljehag@strangnas.se

Verksamhetschef förskola
Carina Lindqvist telefon 0152-293 51
carina.lindqvist@strangnas.se

Verksamhetschef grundskola
Katarina Holmsten telefon 0152-296 34
katarina.holmsten@strangnas.se 

Ansvarsområden
Utbildningskontoret ansvarar för följande verksamheter:

  • barnomsorg
  • grundskola för barn och ungdomar 1-16 år
  • skolbarnsomsorg
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • grundsärskola
  • gymnasiesärskola
  • elevhälsa
Uppdaterad 2018-07-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >