Toppbild

Modersmål, hemspråk

Språkcentrum tar emot nyanlända med annan språkbakgrund än svenska som ska in i Strängnäs kommuns utbildningssystem. Barn som vuxna, familjer och ensamkommande. På Språkcentrum arbetar lärare, skolsköterska, modersmålslärare, tolkar och samordnare tillsammans för att alla nyanlända ska få en snabb start och bra väg in i det svenska skolsystemet. 

 

Språkcentrum hjälper till med:

  • information om skolsystemet i Sverige och information om Strängnäs förskolor, skolor och vuxenutbildning
  • ansökan till förskola, grundskola och gymnasieskola
  • pedagogisk kartläggning av grundskolelever och utslussning till kommunens förberedelseklasser och skolor
  • anmälan till Svenska för invandrare (SFI) eller annan kommunal vuxenutbildning
  • ansökan till Samhällsorientering för nyanlända
  • hälsosamtal hos skolsköterska (gäller grundskoleelever)
  • modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål

 

 

Öppettider:

Måndag klockan 13.00 - 16.00
Tisdag   Stängt      
Onsdag  Stängt
Torsdag klockan 13.00 - 16.00       
Fredag   Stängt

Telefontider:

Måndag klockan 08.00 - 09.30
Onsdag klockan 08.00 - 09.30

Självservice:

Ansökan om modersmålsstöd/undervisning
Uppsägning av undervisning i modersmål

Relaterad information:

Riktlinjer - Modersmålsundervisning
Riktlinjer - Studiehandledning på modersmål
Riktlinjer - Mottagande av nyanländ

Kontakta oss gärna för mer information

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >