Strängnäs kommun - Kvalitet och utveckling
Toppbild

Kvalitet och utveckling

Här och på underliggande sidor finns information om kvalitets- och utvecklingsarbete i Strängnäs kommuns utbildningsverksamhet och barnomsorg.

Kommunövergripande information finns under Kommun & politik - Kommunens kvalitet i korthet.


Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >