Toppbild

Lärplattform Fronter

I Strängnäs kommun används lärplattform Fronter där du som elev och vårdnadshavare kan logga in och hitta information, se frånvaroregistrering och elevdokumentation, fram till dess att eleven fyller 18 år.

 

Till Fronter

Glömt inloggning - klicka här

Här hittar du en manual/lathund för Fronter. 

Fronter - Manual/lathund

Uppdaterad 2018-01-29

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Inloggning lärplattform

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >