Toppbild

Grundskola

Strängnäs kommun har en lång tradition som läroplats, här grundades Sveriges andra gymnasium redan år 1626. Det finns ett stort utbud av förskolor och skolor, både fristående och kommunala. Ett av våra mål är att skapa trygga miljöer för lärande och social samvaro - en förutsättning för det livslånga lärandet.

De kommunala förskolorna och skolorna är uppdelade i olika områden. Inom de olika områdena samarbetar alla skolformer, från förskolan till årskurs 9. Samarbetet gör att det skapas en röd tråd genom undervisningen och ger bra övergång mellan de olika skolformerna.

Här kan du se en karta över samtliga grundskolor  i Strängnäs kommun

På sidan Grundskolor A-Ö hittar du länkar till både fristående och kommunala skolors webbplatser där du kan läsa mer om varje skola.

 

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning.  Plats i förskoleklassen erbjuds så nära barnets hem som möjligt och skälig hänsyn tas till föräldrarnas önskemål.

Förskoleklassen omfattar 525 timmar om året.
Läs mer på Skolverkets webbplats, klicka här!

 

Digitalt skolval i Strängnäs kommun

I Strängnäs kommun har vi ett digitalt skolval. Oavsett om du väljer en kommunal eller en fristående skola för ditt barn i Strängnäs kommun ska du göra valet i det digitala systemet för skolval och skolbyte.

På sidan Val av skola kan du läsa mer om hur skolval i Strängnäs går till. Har du frågor om skolval kontakta oss på skolval@strangnas.se.

 

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning.  Plats i förskoleklassen erbjuds så nära barnets hem som möjligt och skälig hänsyn tas till föräldrarnas önskemål.

Förskoleklassen omfattar 525 timmar om året.
Läs mer på Skolverkets webbplats, klicka här!

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >