Toppbild

Naturvetenskap och teknik

Bild på ett leksakståg

Lek och lärande ska genomsyra undervisningen i naturvetenskap och teknik. Förskolan har inga kunskapskrav så som skolan har. Inga rätta svar krävs av barnen då naturvetenskapen och tekniken ska präglas av kreativitet där begreppen får prövas, utökas och fördjupas.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Vi uppmuntrar barnen att iaktta, utforska och ställa frågor om naturvetenskapliga processer och fenomen som luft, kraft, balans, doft, smak och vatten i dess olika former. Förskolan tar tillvara och stärker barnens nyfikenhet och känsla för naturen genom att ge möjlighet att uppleva, utforska och undersöka djur-och växtlivet.

Barnens bygg- och konstruktionslekar stimuleras för att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, redskap och material. Vi urskiljer teknik som finns runtomkring oss och utforskar hur enkel teknik fungerar. Ett sätt att synliggöra tekniken kan vara att vid på-och avklädningen jämföra knappar, blixtlås, kardborreband och snören. Vi kan också fundera kring ett tekniskt föremål utifrån frågorna Vad är den till för? Hur fungerar den? och Vad är den gjord av?

Uppdaterad 2017-09-11

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >