Toppbild

Kvalitet och utveckling förskola

Här och på underliggande sidor finns information om kvalitets- och utvecklingsarbete i Strängnäs kommuns förskola.

Kommunövergripande information finns under Kommun & politik - Kommunens kvalitet i korthet.


 

Uppdaterad 2017-07-03

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >