Toppbild

Förskolor

Gå in på respektive kommundel för att få mer information om kommunala och fristående förskolorna samt om öppna förskolor.

Gripsholms slott

Västerviken

Infart till Stallarholmen

Engelska parken i Åker

Väg i Härad

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Handläggare barnomsorg

Förskolor/fritidshem
Telefontid: Måndag-fredag klockan 08:00-14:00


Väst: Strängnäs, Fogdö, Härad
Telefon: 0152-293 68
barnomsorgvast@strangnas.se

Öst: Stallarholmen, Mariefred, Åkers styckebruk, Länna
Telefon: 0152-297 88
barnomsorgost@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >