Toppbild

Nätauktion

Nu ska de resterande museiföremålen i kommunens samling säljas ut på en nätauktion öppen för allmänheten, efter att museer, föreningar och skolor har fått välja ut vilka föremål de är intresserade av.

Här nedan finns information om bakgrunden och även mer praktisk information om hur själva auktionen går till. För att komma direkt till nätauktionen, klicka här: www.auctionet.com

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >