Toppbild

Fyll i formuläret nedan.

Att lägga till evenemang kostar ingenting men innan evenemanget publiceras på vår evenemangslista kontrolleras det. Se till att i god tid skicka in ditt formulär och senast en vecka innan.

Vi lägger in evenemang som hålls inom Strängnäs kommun. Har du några frågor kontakta oss, tfn 0152-290 42 eller skicka e-post till evkalender@strangnas.se

Observera att arrangören av respektive evenemang ansvarar för att den information som publiceras är korrekt samt att erforderliga tillstånd finns. Om någon viktig förutsättning för evenemanget ändras efter att det lagts in i kalendern, meddela oss det via evkalender@strangnas.se

Bilder

Om du vill ha bild till ditt evenemang skicka bilden med e-post till evkalender@strangnas.se
Vi vill ha bilden i nedanstående format:  
848 pixlar bredd och 477 pixlar höjd
Jpeg bild, Upplösning 72 dpi och kvalitet hög
Döp bilden till samma namn som ditt evenemang.

Som arrangör till ett evenemang är du ansvarig för att du har rättighet att använda bilden.
Om du har frågor kring detta kan du kontakta kommunikation@strangnas.se

Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter: strangnas.se/personuppgifter

Serveringstillstånd

Gällande evenemang med krav på serveringstillstånd, exempelvis försäljning och servering av alkoholhaltiga drycker, kontakta följande:
Socialkontoret: www.strangnas.se/sv/Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-och-tillsyn/Alkohol1/
Miljöenheten: www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Livsmedel-och-halsa/
Räddningstjänsten: www.raddningstjansten.se
Skatteverket: www.skatteverket.se
Polisen: www.polisen.se

Namn på evenemang *  


Startdatum, åååå-mm-dd *


Slutdatum, åååå-mm-dd *


Starttid (tt:mm) *


Sluttid (tt:mm) *


Plats *


Kostnad, inträde
Arrangör/organisation *


Kontaktperson och telefon med riktnummer *


Er hemsida, om det finns mer information


Beskriv ditt evenemang *


*
CaptchaOBS
Se till så att du fyllt i alla fält som måste fyllas i! Annars skickas inte formuläret, först när du ser en tacksida har ditt evenemang skickats in till oss!
Uppdaterad 2018-10-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >