Toppbild

Trygghetsenkät

Tyck till om skötseln av och tryggheten på våra gator och i vår stadsmiljö! 

Trygghetsenkäten ses över just nu, men inom kort kommer en ny enkät att finnas på denna sida. Då hälsar vi er välkomna att delta i kommunens utvecklingsarbete!

Uppdaterad 2018-02-27 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >