Toppbild

Driftkollen

Ugglans park

Välkommen till Driftkollen!

Genom att följa Driftkollen får du bland annat koll på vad vi arbetar med i vår utemiljö. Det kan handla om när halkbekämpning, snöplogning och sandning sker, när gator stängs av för asfaltering, eller när och var blommor planteras. Driftkollen hette tidigare Driftdagboken. Om du sedan tidigare prenumererar på Driftdagboken behöver du inte förnya din prenumeration.

Har du idéer på vad som ska lyftas i Driftkollen, hör av dig till stadsmiljoenheten@strangnas.se

Prenumerera på Driftkollen

 

Skriv din e-postadress i rutan och klicka på "Bekräfta" för att prenumerera på driftkollen.

Lagning av potthål

2018-02-21 16:47

Mellan snö och halkbekämpning underhåller vi isbanan på Visholmen genom att spola och skrapa isen. Det finns en grill i anslutning av banan som är väldigt uppskattad. 

Potthål i gatorna är det gott om nu så en stor del av tiden går åt till att åka runt i kommunen och lappa och laga hålen. 

Vi håller även på med att röja sly, för närvarande på sträckan Visholmen till Setterlinds park. Vi har även klättrande arborister och egen personal som arbetar med beskärning av kommunens träd

Isbana på Västervikstorget

2018-02-08 15:01

Isbanan på Västervikstorget är spolad och klar att användas för skridskoåkning. Där finns nu även en grillplats som man är välkommen att använda.

Vi preparerar för halka

2018-02-01 13:15

Vi preparerar för halka

I natt väntas regn, vilket efter hand kommer att frysa. Vi gör allt vad vi kan för att tina bort befintligt snöslask med saltlake, innan det fryser till is.

Vi plogar även bort sörjan innan den fryser till is på gatorna i våra villaområden. Gång- och cykelbanorna är redan ”rena”. Vi rustar för mycket sandning under helgen pga. den kommande snön och halkan.

Vi lagar ideligen nya potthål i våra gator. Potthålen är ett stort problem som uppstår i samband med det växlandet vädret.

Vid en lekplats på Lundbyvägen i Åker tar vi bort ett gammal trasigt gunnebostaket. Lekplatsen kommer att fräschas upp i vår.

Sopsaltning

2018-01-24 10:12

SopsaltningVi jobbar på med snön så att det ska vara framkomligt på våra vägar samt gång- och cykelbanor.

På gång- och cykelbanor jobbar vi med sopsaltning med mycket bra resultat. Våra redskapsbärare har en sopvals fram som sopar bort snön och en saltspridare bak som lägger ut en svag saltlösning. Det resulterar i asfaltrena ytor. Det gör att vi slipper vi sanda där, vilket uppskattas av cyklister samt underlättar vid sandupptagningen.

Vi har även många trappor som ska handskottas och halkbekämpas.

Snöröjning

2018-01-18 08:37

I natt har vi haft alla resurser ute och snöröjt överallt i kommunen. Mer snöfall väntas och därför sandas det inte i nuläget. Om vi sandar nu plogas det bort vid nästa snöfall.

Ett par maskiner åker runt nu och plogar. I samband med det sprids saltlake ut vilket gör att det blir rena vägar.

1 2 3 4 > »

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >