Toppbild

Driftkollen

Ugglans park

Välkommen till Driftkollen!

Genom att följa Driftkollen får du bland annat koll på vad vi arbetar med i vår utemiljö. Det kan handla om när halkbekämpning, snöplogning och sandning sker, när gator stängs av för asfaltering, eller när och var blommor planteras. Driftkollen hette tidigare Driftdagboken. Om du sedan tidigare prenumererar på Driftdagboken behöver du inte förnya din prenumeration.

Har du idéer på vad som ska lyftas i Driftkollen, hör av dig till stadsmiljoenheten@strangnas.se

Prenumerera på Driftkollen

 

Skriv din e-postadress i rutan och klicka på "Bekräfta" för att prenumerera på driftkollen.

Nu pågår potthålslagning

2018-03-14 13:31

Potthålslagning pågår

 

Nu när det tinar så spricker många gator. Därför har det nu påbörjats potthåls lagning de dagar det är torrt ute, då man ej kan laga när det regnar eller snöar.

Pågående arbeten

2018-03-08 12:03

Vi väntar snöfall under dagen och rustar för det!

Många potthål dyker upp i samband med töväder och vi lagar dem så fort vi kan.

Den här veckan hamlas träden i Åker.

Lagning av potthål

2018-02-21 16:47

Mellan snö och halkbekämpning underhåller vi isbanan på Visholmen genom att spola och skrapa isen. Det finns en grill i anslutning av banan som är väldigt uppskattad. 

Potthål i gatorna är det gott om nu så en stor del av tiden går åt till att åka runt i kommunen och lappa och laga hålen. 

Vi håller även på med att röja sly, för närvarande på sträckan Visholmen till Setterlinds park. Vi har även klättrande arborister och egen personal som arbetar med beskärning av kommunens träd

Isbana på Västervikstorget

2018-02-08 15:01

Isbanan på Västervikstorget är spolad och klar att användas för skridskoåkning. Där finns nu även en grillplats som man är välkommen att använda.

Vi preparerar för halka

2018-02-01 13:15

Vi preparerar för halka

I natt väntas regn, vilket efter hand kommer att frysa. Vi gör allt vad vi kan för att tina bort befintligt snöslask med saltlake, innan det fryser till is.

Vi plogar även bort sörjan innan den fryser till is på gatorna i våra villaområden. Gång- och cykelbanorna är redan ”rena”. Vi rustar för mycket sandning under helgen pga. den kommande snön och halkan.

Vi lagar ideligen nya potthål i våra gator. Potthålen är ett stort problem som uppstår i samband med det växlandet vädret.

Vid en lekplats på Lundbyvägen i Åker tar vi bort ett gammal trasigt gunnebostaket. Lekplatsen kommer att fräschas upp i vår.

1 2 3 4 > »

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >