Toppbild

Renhållning och snöröjning

Strängnäs kommun har tillsammans med fastighetsägarna och med Trafikverket ansvar för snöröjning och halkbekämpning i kommunens tätorter.

Snö

 

Strängnäs kommun ansvarar för vinterväghållningen i alla tätorter men också i Merlänna, Härad och Vansö tätort. I Stallarholmen ansvarar Trafikverket för snöröjningen av genomfartsleden och bron, i övrigt ansvarar Stallarholmens vägförening för snöröjningen av alla gator, gång- och cykelvägar.

Trafikverket plogar följande: Åkers styckebruk - Bruksvägen med intilliggande gång- och cykelväg. Mariefred - Stallarholmsvägen, Kärnbogatan, Slottsträdgårdsgatan och Ärnäsvägen. Stallarholmen - Stallarholmsbron och genomfartsleden. Merlänna - Merlännavägen och Söderlännavägen. Vansö - väg 957 (Björsund-Fogdö-Vansö-Strängnäs) och väg 971 (Vansö-Härad). Härad - Överåsvägen.

 

Kartor över vinterväghållningens ansvarsfördelning

 SträngnäsMariefredMarielundÅkerStallarholmenHäradMerlänna  Vansö.

 

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning på trottoar eller gångbaneutrymme genom följande åtgärder:

  • Snarast ta bort snö och is som kan vara hinder eller innebära risk för halka.
  • Sanda eller genomföra anda åtgärder för att motverka halka.
  • Sopa upp och ta bort sand.
  • Ta bort ogräs, sopa och hålla rent.
  • Hålla rännstensbrunnar inom gångbaneutrymmet fri från snö, is och igensättande föremål.

 

Här kan du hämta sand

Strängnäs kommun erbjuder alla fastighetsägare att hämta sand vid kommunens förråd på Kvittenvägen i Strängnäs, p-plats Hammarvägen och Slottsbrinksbacken i Mariefred samt vid Solbergavägen mellan Åkerskolan och f.d. Börsen i Åkers styckebruk. I Stallarholmen kan du hämta sand vid f.d. Konsumtomten utmed Rosendalsvägen. Givetvis gäller detta enbart sandning av trottoaren, uppfarten eller liknande och inte i en större kommersiell omfattning.

 

Kom ihåg datumparkeringen 1 oktober-15 maj

För att underlätta snöröjningen måste alla respektera datumparkeringen. Det betyder att du ska stå parkerad på rätt sida mellan klockan 00.00-08.00. Om du parkerar på kvällen (före klockan 00.00) ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida under kommande natt.

Uppdaterad 2017-12-14 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >