Toppbild

Trafik och gator

Finningerondellen

Via underrubrikerna får du veta mer om frågor som rör trafik och gator såsom trafiksäkerhet, framkomlighet, belysning, asfalt och potthål. Behöver du särskilt transporttillstånd eller tillstånd för att schakta kan du läsa mer om det här.

Uppdaterad 2017-10-09 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >