Toppbild

Hjälp i hemmet

Hemtjänst

När du känner att du börjar få svårt att klara dig hemma kan du ansöka om hemtjänst och få hjälp med det du inte längre klarar själv.

Om du vill ansöka om hemtjänst eller har frågor kontaktar du en biståndshandläggare.

Vi har samlat all praktisk information som kan vara bra att veta, i en broschyr.
Läs vår broschyr om hemtjänst Strängnäs kommun.

Läs mer om avgifter

Ladda ner en ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter.

Valfrihet i hemtjänsten

Nu är det möjligt för dig som är beviljad hemtjänst att välja vilken utförare du vill ha, kommunens hemtjänst eller ett privat företag. Den privata utföraren arbetar på uppdrag enligt de krav som gäller för den kommunala hemtjänsten. Valfrihet i hemtjänsten har beslutats av kommunfullmäktige. 

Läs mer om valfrihet i hemtjänsten för kunder.

Vanligaste frågorna när det gäller hemtjänst?
Läs frågor och svar.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en service till dig som som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller otrygghet behöver kunna kalla på hjälp i vissa situationer. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt och är, via ditt telefonuttag, anslutet till en larmcentral. När du trycker på larmknappen kontaktar larmcentralen personal från trygghetslarmet.

Kontakta våra biståndshandläggare för mer information och ansökan.

Kontaktuppgifter:

Trygghetslarmsverksamheten, Sörgärdsgatan 10, Strängnäs
Telefonnummer 0152-296 03

Enhetschef för trygghetslarmsverksamheten:
Telefonnummer 0152-295 71

Nyckelfria lås

Du som har hemtjänst eller trygghetslarm och som själv inte kan öppna dörren får ett nyckelfritt lås monterat på din dörr. Därmed behöver hemtjänsten inte använda traditionella nycklar för att låsa upp hos dig. De använder sin mobiltelefon istället.
För dig är låsen en säkerhet eftersom all aktivitet med låsen loggas och blir spårbart.

Låsen tillhandahålls utan kostnad av Strängnäs kommun och gäller kunder med såväl kommunal som privat utförare.

De allra flesta dörrar kan ha ett nyckelfritt lås.

Läs vår broschyr om nyckelfria lås.

Mat

För dig som har svårt att laga mat finns möjlighet att få färdiglagad mat hemkörd, matdistribution, till ett subventionerat pris. För att ansöka om matdistribution kontaktar du en biståndshandläggare.

Bor du i Strängnäs finns möjligheten att gå till Kristinagårdens dagcentral och äta dagens huvudmål mellan kl 12.00 och 14.00.

Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >