Toppbild

Sjukvård, hemsjukvård

Om du är över 18 år och på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen, kan du ha rätt till hemsjukvård.

I hemsjukvården arbetar distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vi har kontor i Strängnäs och Mariefred.

Alla behandlingar och åtgärder grundar sig på individuell medicinsk bedömning av legitimerad personal. Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse, men också om du behöver sjukvård under lång tid.
Är du inte inskriven i hemsjukvården och behöver medicinsk hjälp av distriktssköterska i hemmet kontaktar du alltid din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

För dig som har hemsjukvård innebär det att personalen som besöker dig kommer från Strängnäs kommun istället för från landstinget. Landstinget behåller ansvaret för sjukvård i hemmet. 

 

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >