Toppbild

Resor och transporter

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan förflytta dig till fots utan svårigheter, kan ansöka om parkeringstillstånd.

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv.

Om du har behov av personlig hjälp i bilen under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare.
Det finns också möjlighet att ta med dig en medresenär.

Läs vidare under respektive rubriker färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >