Toppbild

Nyckeltal och jämförelser

Socialnämnden arbetar aktivt med förbättringar för att erbjuda insatser av god kvalitet.

I arbetet med att uppnå god kvalité använder vi oss bland annat av resultatet från öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som utförs inom samtliga verksamhetsområden inom socialkontoret och kommunens kvalitet i korthet (Kkik) som utförs på uppdrag av SKL.

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

Sveriges kommuner och landstings undersökning. Här jämförs olika kommuners serviceutbud för samtliga områden inom socialtjänst och vård och omsorg.

KKiK 2016

Kommun- och landstingsdatabasen

I kommun- och landstingsdatabasen kan du ta del av flertalet olika jämförande rapporter och nyckeltal.

Kolada

Öppna jämförelser

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Öppna jämförelser
Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >