Toppbild

Kontakt Socialkontoret

Här kan du få information om vem som ansvar för vad inom socialkontoret och var du kan vända dig med olika frågor.

Utredningsenheten för barn, unga och vuxna

Kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det. Vi arbetar både med förebyggande arbete och med stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi utreder barn och ungdomars skydd när det finns misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa.

Kontakta oss om du vill ha information, rådgivning eller har andra frågor.
Telefonnummer: 0152-299 95.
Telefontid: måndag-fredag kl 8.00-9.00.
Mellan kl 9.00-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Misstänker du att ett barn far illa?
Om du önskar anmäla att ett barn far illa ringer du 0152-299 95. Som privatperson har du rätt att göra en anonym anmälan, kontakta oss då under telefontiden.
Telefontid: måndag-fredag kl 8.00-9.00.
Mellan kl 9.00-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.
På helger och efter kontorstid ringer du 08-454 22 19.

Ekonomiskt bistånd och Jobbtorg

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin.  Kommunen kan hjälpa till på flera olika sätt. Det kan handla om arbetslöshet eller otillräckliga inkomster. Emellanåt kan det behövas stöd i ekonomisk planering, att göra en budget och få hjälp att hantera skulder.

Oavsett anledning till din ekonomiska situation kan du vända dig till kommunen för att få stöd och hjälp. På Jobbtorg Strängnäs finns socialsekreterare för ekonomiskt bistånd och coacher som tillsammans arbetar för att fler medborgare i Strängnäs kommun ska ha en egen försörjning.
Läs mer om Jobbtorg Strängnäs 

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd och inte har någon handläggare sedan tidigare, ringer du 0152-299 87 alla dagar utom tisdagar.
Du lämnar ett meddelande på telefonsvararen med namn, personnummer och telefonnummer. Om du ringer innan kl 15.00 blir du uppringd samma dag. Om du ringer efter 15.00 ringer vi dig dagen efter.

 

Individ och familjestöd

Individ- och familjestöd arbetar med olika stöd och behandlingsinsatser inom socialtjänstens öppenvård. För de flesta av våra insatser krävs ett biståndsbeslut från en socialsekreterare men vi utför också vissa så kallade serviceinsatser. 
Exempel på insatser vi utför är

  • Samarbetssamtal, erbjuds föräldrar som har separerat.
  • Brottsförebyggande samtal med ungdomar.
  • Medling, ett möte mellan en ungdom som har begått brott och den som utsatts för brottet. 
  • Samtalsstöd till unga personer som utsatts för våld, hot eller andra kränkningar. 
  • Haschavvänjningsprogram, för ungdomar som önskar sluta med sitt missbruk.

För att komma i kontakt med oss eller för att få mer information, ring 0152-299 95.

Myndighet och bistånd

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller hjälp kan du vända dig till Myndighet och bistånd.

På Myndighet och bistånd arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om. Det kan vara till exempel boendestöd, personlig assistent, hemtjänst, trygghetslarm, plats på ett särskilt boende, korttidsvistelse eller ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Telefonnummer till respektive handläggare finns under Kontaktuppgifter biståndshandläggare.
Du når handläggarna säkrast på deras telefontid måndag,onsdag, torsdag och fredag 9.00-9.30.
Kontaktuppgifter biståndshandläggare

Bostadsanpassning

På Myndighet och bistånd finns handläggare för bostadsanpassning.
Du kan nå handläggarna för information eller ansökan om bostadsanpassningsbidrag på telefon 0152-293 13 eller 0152-291 34. 
Läs mer om bostadsanpassning

Avgifter vård- och omsorg

Om du har frågor kring din faktura gällande till exempel hemtjänst, hemsjukvård eller boende, kan du ringa våra avgiftshandläggare.
Telefonnummer: 0152-296 11, 0152-290 53 eller 0152-296 83.
Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00-12.00.

Uppdaterad 2018-05-14

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >