Toppbild

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man vill och önskar.

Om du känner att du inte mår bra kan du på den här sidan, få tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

 

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer du kan ringa om du behöver akut hjälp

 

Här hittar du information som är riktad till dig som är ung

Beroendecentrum Ung - Beroendecentrum Ung vänder sig till dig som är upp till 18 år och som har börjat med droger eller har ett drogmissbruk.  Hos oss kan du ansöka om insatser som rör ditt missbruk.

Hjälp med samordning (SIP) - Du som har många kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller skolans elevhälsa, kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Lugna rummet - Till Lugna rummet kan du komma som växer upp i en familj där någon i familjen mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk av alkohol eller andra droger.

Ungdomsmottagningen - Till Ungdomsmottagningen och barnmorskan är du välkommen till och med det år du fyller 20 om du är tjej eller identifierar dig som tjej. Om du är kille eller identifierar dig som kille kan du komma till och med året du fyller 23. Till kurator är du välkommen till det år du fyller 23.

Koll på soc - Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har på uppdrag av regeringen, utvecklat en nationell webbplats med anpassad information till dig som är barn eller ung med information om socialtjänsten och vad socialtjänsten ska erbjuda dig som är i behov av stöd och skydd.

 

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se var du kan vända dig vid olika problem.

Adhd
Alkohol och droger
Asperger 
Autism
Blyghet och social fobi


Depression
Dödsfall
Ekonomiska problem
Fobier
Funktionsnedsättning


Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Ledsen och nedstämd
Manisk eller deprimerad - bipolär sjukdom
Mobbning och kränkande behandling


Oro 
Problem i familjen
Problem i skolan
Psykos
Riskbruk och missbruk


Sexuella övergrepp
Självmordstankar
Självskadebeteende-att göra sig själv illa
Skilsmässa
Skolfrånvaro
Stress
Svårt att koncentrera sig
Svårt att läsa och skriva - dyslexi
Svårt att sova


Tourettes syndrom
Tvångssyndrom
Våld och övergrepp
Ångest
Ätstörningar

Uppdaterad 2018-04-30

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialnamnden@strangnas.se

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss

Lämna synpunkter 

 


Har du en hemlighet som gör dig ledsen, rädd eller orolig?

Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra och behöver inte vara ensam om hemligheten. Att prata med någon du gillar kan vara en bra början. 1177 - Våga berätta

 

Vill du fråga om dina rättigheter?

Eller vill du berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Inspektionen för vård och omsorg, som förkortas IVO, kan hjälpa dig med dina frågor.
Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >