Toppbild

Familj, barn och ungdom

Kommunens individ- och familjeomsorg erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Vi arbetar både med förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi utreder också barns och ungdomars skydd när det finns misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa.

Misstänker du att ett barn far illa?
Om du vill göra en anmälan kan du göra det muntligt eller helst skriftligt till Socialkontoret, mottagningssektionen. Du kan vara anonym. Kontakta mottagningssektionen på 0152-299 95.

Familjerådgivning

Här kan du får hjälp och stöd med familje- och samlevnadsfrågor.

Källgatan 1
645 31 Strängnäs
0152- 150 70

Läs mer om familjerådgivningen.

 

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >