Toppbild

Avgifter vård och omsorg

Avgifter vård och omsorg

Gäller från och med 1 januari 2018

Summan av avgifterna för hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm och omvårdnad får inte bli mer än maximal avgift enligt gällande taxa, så kallad maxtaxa. Maxtaxa är ett bestämt belopp som är lika i hela landet och kan ändras från år till år. För 2018 är maxtaxan 2 044 kronor/månad.

Läs mer om avgifter i vår avgiftsbroschyr.

För att vi ska kunna beräkna din avgift gällande insatser inom vård och omsorg, behöver du fylla i och skicka in en inkomstförfrågan.

Ladda ner formuläret för att skriva ut och skicka in

 

Trygghetslarm

Du som enbart har trygghetslarm i hemmet betalar högst 210 kr/månad.

Vid installation av larm debiteras du en engångskostnad på 410 kronor.

Vid borttappad eller inte återlämnad larmutrustning debiteras du en kostnad motsvarande kommunens kostnad för återinköp.

Matdistribution

Kostnaden är 55 kr/portion.


Hemsjukvård

Hembesöken är avgiftsfria.


Avgifter särskilt boende

Om du bor på ett äldreboende/gruppboende (särskilt boende) tillkommer boendekostnad och kostnader för mat.
Boendekostnaden är 5.316 kr och kostnaden för mat är 3.990 kr/månad. 

Autogiro

Om du önskar betala via autogiro, ring 0152-291 56 så får du blankett för ansökan om autogiro samt information.
Om du är ansluten till en internetbank har du möjlighet att förenkla betalningen av dina räkningar från Strängnäs kommun. Med tjänsten elektronisk faktura får du din faktura direkt till din internetbank istället för på papper. Har du frågor kring e-faktura, ring 0152-291 56.


Överklagan av beslut angående avgifter

Du kan överklaga avgifter som omfattas av maxtaxan till Förvaltningsrätten.
Exempel på avgift som du kan överklaga är hemtjänst, trygghetslarm och ledsagning.
Hur du överklagar framgår av det avgiftsbeslut du får när socialkontoret räknat fram din avgift.
Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >