Toppbild

Enheten Arbete och service

Arbete och service är en enhet inom socialkontorets individ- och familjeomsorg.

Vi utför arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet, externa uppdrag och är en träningsarena för personer i praktik. Vi utför även servicetjänster som riktar sig till personer som är 70 år eller äldre.

Vi har nära samarbete med bland annat handläggare på individ- och familjeomsorgen, kommunala enheter, arbetsförmedlingen och privata företag.

Har du frågor kan du höra av dig till oss på 0152-33 12 91

Uppdaterad 2017-01-10

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >