Toppbild

Frivilligcentralen

Frivilligcentralen förmedlar frivilliga insatser till personer som är i behov av social gemenskap. Hit kan både den som vill bli frivilligarbetare och den som behöver stöd vända sig.


Att få besök av en frivillig kan betyda mycket – att vara frivillig är att ge lite av sig själv och sin tid.
Det kan vara att besöka någon på ett äldreboende, att promenera med någon, att ringa någon som är ensam eller att besöka en flyktingförläggning och prata svenska med de människor som vistas där.

Det kostar inget att få stöd genom Frivilligcentralen.

Frivilligcentralen är ett komplement till privat och offentlig sektor.

Läs mer om frivilligcentralen i Strängnäs

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >