Toppbild

Anhöriga och frivilliga

Välkommen till Anhörigcentrum!

Anhörigcentrums verksamhet arbetar för att människor som ger och är i behov av stöd ska få bättre förutsättningar och livskvalitet.

Vi vänder oss till dig som ger någon närstående vård och stöd oavsett relation, ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hos oss kan du få information och hjälp att knyta rätt kontakter. På våra olika träffar, föreläsningar eller på andra hälsofrämjande aktiviteter har du möjlighet att möta och byta erfarenheter med andra människor som befinner sig i en liknande situation.

Läs om vilka aktiviteter vi kan erbjuda under våren 2018

Samverkan

Anhörigcentrum samverkar med frivilligorganisationer. Vi ser gärna att frivilliga deltar och är aktiva att arrangera olika aktiviteter som underlättar för anhöriga och närstående som ger vård och omsorg till andra.

Lugna rummet

Om du lever i en familj där någon mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk är det lätt att känna sig ensam. I Lugna rummet får du träffa andra barn och unga som är i en liknande situation som du. Vi träffas en gång i veckan efter skolan och pratar, läser och gör praktiska övningar för att tillsammans förstå vad det innebär att må psykiskt dåligt och vad ett missbruk är.
Det är gratis att vara med i gruppen.
Läs mer om Lugna rummet

Resursteamet

Resursteamet består av en demenssjuksköterska och demenssamordnare.

Deras huvudsakliga uppdrag är att handleda personal som arbetar inom vård- och omsorg i Strängnäs kommun med brukare/kunder med minnesproblematik och beteendestörningar.

Uppdaterad 2018-02-08

Kontakt

Anhörigcentrum/Resursteamet 
Eskilstunavägen 5 (entré från Nygatan)
645 80 Strängnäs
Tel: 0152 – 295 58
E-post: anhorigcentrum@strangnas.se

Anhörigkonsulent
Tel: 0152–295 58

Anhörigkonsulent/Silviasyster
Tel: 0152-297 05

Demenssjuksköterska
Tel: 0152-295 98

Demenssamordnare
Tel: 0152-295 34

Enhetschef
Lena Stedt
0152-296 81
lena.stedt@strangnas.se

Relaterade länkar

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anhörigas riksförbund

Anhörigjouren

Anhörigstöd i lagen - Socialstyrelsen

Demenscentrum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >