Toppbild

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

SOS Alarm

När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.
Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.
Telefon: 112
Webbplats:www.sosalarm.se

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.
Telefon: 1177
Webbplats:www.1177.se 

Socialjour

Socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av socialkontoret inte är tillgängliga. Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn och ungdom är inblandade.

Telefon: 112

För ärenden rörande barn eller våld i nära relation kan du också söka socialjourens socialsekreterare i beredskap övrig tid.

Polisen

Telefon: 112
För icke akuta ärenden ring 114 14

Krisstöd

Information om krisstöd

Giftinformation

De vanligaste förgiftningarna orsakas av läkemedel, kemiska produkter, svamp, växter eller vid hantering av farliga ämnen. Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till Giftinformationscentralen får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.
Telefon: 112 vid förgiftning, 010-456 67 00 i mindre brådskande fall. 
Webbplats:www.giftinformation.se 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se

Barnens hjälptelefon

Till BRIS - barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111
Webbplats: www.bris.se

BRIS Vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Telefon: 077-150 50 50

Barn- och ungdomslinjen på IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Vill du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje

Webbplats: http://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga/

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14.00-22.00.

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Telefon: 020-222 444, måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och lördag-söndag klockan 14.00-18.00.

Ungdomsmottagningen - din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
Webbplats:www.umo.se

Uppdaterad 2018-10-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >