Toppbild

Nu blir den kommunala anslagstavlan digital

Den officiella anslagstavlan i kommunhusets entré, där du som kommuninvånare kunnat ta del av viktiga meddelanden, kommer att ersättas med en digital anslagstavla. Enligt den nya kommunallagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats.

Syftet med den digitala anslagstavlan är att öka tillgängligheten så du kan ta del av önskad information utan att behöva ta dig till kommunhuset. Förändringen har redan påbörjats och redan nu kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser, kallelser och protokoll via vår webbplats istället. Det gör du genom att gå in på www.strangnas.se/kommunalanslagstavla och sedan välja vilken information du vill ta del av.
För de som besöker kommunhuset finns en dator, placerad i entrén, där du kan se den nya digitala anslagstavlan på vår webbplats. De besökare som önskar vägledning får självklart hjälp av personalen i kontaktcenter.

 

Uppdaterad 2018-01-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >