Toppbild

Ändringar i busstrafiken på grund av gatuarbete

På grund av påbörjat gatuarbete intill cirkulationsplatsen på Oxhagsvägen på Tosterön kan inte stadslinje 1 trafikera Sundby skog.

Stadslinje 1 kör istället Sundbyvägen till hållplatsen Sundby Park. För de resenärer som brukar stiga av vid Sundby skog går det att stiga av/på vid hållplatsen Karinslundsskolan i riktning mot centrum.

Detta innebär att de resenärer som kommer från centrum och vill ta sig till Sundby skog får vänta några minuter i Sundby park, innan de kan kliva av vid Karinslundsskolan, om de inte vill gå hela sträckan.

Ändringarna i linjetrafiken gäller under perioden 23 januari till 1 februari 2018. '

Läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats eller ring trafikupplysningen: 0771-22 40 00

Uppdaterad 2018-01-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >