Toppbild

Bredbandsundersökning

Vi vill veta hur du upplever bredbandet i kommunen och hur ditt bredband fungerar för dig. Genom att svara på åtta frågor tillför du viktig information till vårt förbättringsarbete av bredband i kommunen.

 

Det är viktigt för oss att alla hushåll i Strängnäs kommun har tillgång till bredband. Vår vision är att förutsättningarna för att kunna nyttja bra bredband aldrig ska vara ett hinder för att kunna använda önskat utbud på internet. Därför vill vi med denna undersökning få in information till vår kartläggning av nuläget i Strängnäs kommun. 

 

Gul ruta med vit text till undersökningen

 

Uppdaterad 2018-01-19 av Göran Hedström

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >