Toppbild

Årets första nyhetsbrev från Brobygget

I kommunens nyhetsbrev, Brobygget, får du en inblick i vårt utvecklingsarbete och arbete med ständiga förbättringar.

Läs nyhetsbrevet här: Brobygget nummer 1 2018

 

På vår webbplats kan du ta del av tidigare nummer av nyhetsbrevet.

Brobygget är det namn och den symbol vi i Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Det ska vi luta oss emot när vi utvecklar oss själva, våra verksamheter och Strängnäs kommun. Brobygget är vår vägvisare i det dagliga arbetet.  Du kan läsa mer om Brobygget på vår webbplats.

Uppdaterad 2018-02-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >