Strängnäs kommun - Förslag om ny skolstruktur återremitterades
Toppbild

Förslag om ny skolstruktur återremitterades

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december behandlades förslaget till ny skolstruktur för Strängnäs kommun.

Vid sammanträdet återremitterades frågan till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Vid sammanträdet behandlades också det folkinitiativ som inlämnats till fullmäktige med krav på en folkomröstning om skolstrukturen. Ärendet remitterades för beredning till valnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

 

Förslag till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö

Det förslag till ny skolstruktur som presenteras i skolstrukturutredningen och som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6 skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.

 

All information om skolstrukturutredningen hittar du på strangnas.se/skolstruktur

 

Uppdaterad 2017-12-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >