Toppbild

Val 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting.

 

Anmäl intresse att medverka vid 2018 års allmänna val den 9 september 

Just nu söker vi röstmottagare vid valet till riksdag, kommun och landsting. För att anmäla dig som valfunktionär ska du ha fyllt 18 år.

Läs mer om att arbeta som röstmottagare och anmäl ditt intresse.

 

Olika sätt att rösta

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Dessutom finns särskilda regler för olika val. Val till riksdag, kommun och landsting hålls vart fjärde år.

 

Rösta på valdagen 9 september

På valdagen röstar du i den vallokal som tillhör ditt valdistrikt. Strängnäs kommun består av 20 valdistrikt. Du får information om vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du ska rösta i på ditt röstkort. Röstkortet skickas ut 16-22 augusti.

Förtidsrösta 22 augusti - 9 september

Om du vill rösta innan valdagen kan du förtidsrösta i en röstningslokal 22 augusti - 9 september. Det kan vara bra om du, till exempel, är bortrest under valdagen. Information om röstningslokaler kommer att finnas på den här sidan senast 15 juni.

Förtidsröstning på vårdinrättningar/äldreboenden (institutionsröstning)

Personer som vistas på sjukhus eller äldreboenden kommer att få möjlighet att förtidsrösta vid vissa tillfällen, så kallad institutionsröstning. Förtidsröstning anordnas för den som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen.

Rösta med ett bud/ambulerande röstmottagare

Om du inte själv kan ta dig till din vallokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan du rösta med bud. Om du inte har någon anhörig eller bekant som kan hjälpa dig med budröstning, kan du vända dig till valnämndens kansli. Valnämnden har utsett röstmottagare som kan hjälpa till.

 

 


 

Val till Europarlamentet

Är 2019 är det val till Europaparlamentet. Då röstar medborgarna i den Europeriska unionen (EU) om vilka kandidater som ska representera dem i Europaparlamentet. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år, nästa gång 2019

Läs mer om val till riksdag, kommun och landsting, val till Europaparlamentet och extra val på Valmyndighetens webbplats.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >