Toppbild

Sociala medier

Här hittar du länkar till kommunens olika konton i sociala medier. Följ oss gärna!

 

Facebook

På Strängnäs kommuns officiella sida publicerar vi nyheter och bilder från våra verksamheter, evenemangstips och samhällsinformation.

Strängnäs kommun på Facebook

Kommunen driver även sidan Ung i Strängnäs kommun, där du som är mellan 12-18 år får tips på aktiviteter och samhällsnyttig information.

Ung i Strängnäs kommun på Facebook

Vissa verksamheter har egna Facebooksidor:

Turism

Turistbyrån på Facebook

 

Kultur

Kulturhuset Multeum på Facebook

Kulturskolan i Strängnäs kommun på Facebook

Barnbiblioteken i Strängnäs kommun

Kulturdagen i Strängnäs kommun

Näringsliv

Strängnäs Business Park

Företagsservice Strängnäs kommun

Måltidsservice

Måltidsservice Strängnäs kommun

Skolrestaurang Glada Runan

Skolrestaurang Smaklöken

Fogdö skolrestaurang

Trollskogens förskolerestaurang

Vasaskolans restaurang Gyllene Ärtan

Karinslundsskolans restaurang

 

Utbildning

Stallarholmsskolan på Facebook

Åkerskolan på Facebook

Mariefreds skola

Karinslundsskolan

Finningeskolan

Thomasgymnasiet på Facebook

Vuxenutbildningen i Strängnäs på Facebook

Återverket - kreativt återvinningscenter för förskolan på Facebook

 

Fritidsgårdar

Strängnäs fritidsgård på Facebook

Åkers fritidsgård på Facebook

Stallarholmens fritidsgård

Mariefreds fritidsgård (WIK)

 

Övriga

Anhörigstöd Strängnäs kommun

Familjehem och Kontaktuppdrag Strängnäs

Strängnäs hundpark på Facebook

Sfi Strängnäs på Facebook

Räddningstjänsten Strängnäs

Språkvän i Strängnäs

Strängnäs ungdomsråd SKUR

 

Twitter

På Twitter publicerar vi nyheter från verksamheten, evenemangs- och besökstips.

Strängnäs kommun på Twitter

Strängnäs Business Park på Twitter

 

Instagram

På Instagram ger vi inblick i några av våra verksamheter och evenemang. 

Vasaskolan

Vasaskolans fritids

Härad skola

Thomasgymnasiet

Culinarycraft Thomasgymnasiet

Strängnäs fritidsgård

Mariefreds fritidsgård

Åkers fritidsgård

Stallarholmens fritidsgård

Återverket

 

Youtube

På Youtube finns filmklipp från kommunen.

Strängnäs kommuns kanal på Youtube

Kulturhuset Multeums filmer på Youtube

Stallarholmsskolans kanal på Youtube

 

Linkedin

På Linkedin berättar vi om Strängnäs kommun som arbetsgivare och vilka lediga tjänster vi har just nu.

Strängnäs kommun på Linkedin

 

Snapchat

På Snapchat berättar kommunens fritidsgårdar om sin verksamhet.

Mariefreds fritidsgård - fritidsgard.wik

Strängnäs fritidsgård - strangnas.ftg

Stallarholmens fritidsgård - brogarden

 

 

 

Tänk på att inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om det ändå sker tas inläggen bort.

Uppdaterad 2018-09-18 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >