Toppbild

Suomi

Suomennos ruotsin kieleltä

Vähemmistölain ja hallintolain vaikutuksista kunnissa

Ruotsissa on viisi vähemmistökieltä, jotka ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani ja saamen kieli.

Vähemmistölaki antaa vähemmistöille lisäoikeuksia tapauksissa, joissa kunta kuuluu määrätyn vähemmistön hallintoalueeseen.

Hallintolain mukaan viranomaisen on tarvittaessa käytettävä kielitukea, kun yhteyttä ottaa joku, joka ei hallitse ruotsin kieltä, tai jolla on vakava kuulovamma tai puhehäiriö.

Strängnäsin kunta ei kuulu minkään viiden vähemmistön hallintoalueeseen.

Hallintoalueeseen kuulumattomissa kunnissa yksityishenkilöillä on oikeus käyttää suomen, meän- tai saamen kieltä viranomaisyhteyksissä, jos asiaa käsittelee vähemmistökieltä taitava henkilö. Yksityishenkilöillä on myös oikeus suomen, meän- tai saamenkieliseen vanhustenhoitoon, jos kunnalla on kielitaitoista henkilöstöä.

Päivittäessään muita tietoja Strängnäsin kunta tarkastaa jatkuvasti määrättyjen tietojen kääntämistarpeen jollekin tai kaikille viidelle vähemmistökielelle.

Uppdaterad 2014-08-13 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >