Toppbild

Meänkieli

Minuriteettilaista ja hallintolaista kunnissa

Ruottissa on viis natsunälliä minuriteettikieltä; suomi, jiddish, meänkieli, romani chib ja saame.

Minuriteettilaki antaa minuriteetile enempi oikeuksia jos kunta on niin sanottu hallintoalue vissile minuriteetile.
 
Jos joku joka ei ossaa ruottia eli on vakavasti kuulo- eli puhevammanen ottaa yhteyen yhen myntiheetin kansa, niin hallintolain mukhaan myntiheetti pittä, jos niin tarttee, käyttää kielitukea.
 
Strängnäsin kunta ei ole hallintoalue yhelekhään näile viiele minuriteetile.
 
Kunnissa jokka ei ole hallintoaluetta yksityisilä on oikeus käytää suomea, meänkieltä ja saamea yhteyksissä myntiheetitten kansa jos asiaa saattaa käsitellä työläiset jokka ossaava minuriteettikieltä. Yksityiset saattava kans maholisuuen saa vanhoittenhoitoa suomeksi, meänkieleksi eli saameksi jos kunnassa on kielitaitosia työläisiä.
 
Sen mukhaan ko uuistethaan informashuunimateriaalia niin Strängnäsin kunta selvittää tarpheet kääntää vissiä informashuunia yhele eli kaikile viiele minuriteettikielele.
 
Uppdaterad 2014-08-13 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >