Toppbild

Translate

Translate this website - Översätt webbplatsen

Vi har valt att använda Googles översättningsfunktion på denna webbplats. Vi kombinerar detta med professionellt översatta texter till engelska och tyska på utvalda sidor och även sidor om vilka rättigheter man har på de fem minoritetsspråken.

Difficulties to read Swedish?

By using Googles translationservice you can translate the website to a language of your choice. However we can´t guarantee the accuracy of the translation. Use the button below to choose your language and the entire website will be translated in a few seconds.

Click to use google translate!

Svårigheter att läsa svenska?

Genom att använda Googles översättningsservice kan du översätta webbplatsen till ett språk du önskar. Vi kan inte garantera riktigheten i översättningen. Använd länken nedan för att välja språk och hela webbplatsen kommer att översättas inom ett par sekunder.

Använd google translate, klicka här!

Uppdaterad 2012-05-07 av Kommunikationsenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >