Toppbild

Företagande

Klicka på en ruta för att komma till e-tjänster och blanketter för ett specifikt område.

Du kan också söka i listan nedan. Där visas alla e-tjänster och blanketter som finns under Företagande.

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller provsmakning
 • Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer
 • Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
 • Anmälan om bassängbad enligt §38 FMH
 • Anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. enligt 38 § FMH
 • Anmälan om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter
 • Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta enligt 38 § FMH
 • Anmälan om ny verksamhet enligt miljöbalken, MPF 1 kap. 10§
 • Anmälan om sanering av förorenad mark - enligt 28 § FMH
 • Anmälan om solarium enligt 10 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter(2012:5) om solarier
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden för servering av alkoholdrycker enligt 9 kap 11 § alkohollagen
 • Anmälan/ansökan om registrering & godkännande av livsmedelsanläggning
 • Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning
 • Ansökan om att bli godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV
 • Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan
 • Ansökan om hantering av brandfarlig vara
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
 • Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara
 • Ansökan om torghandel
 • Ansökan om undantag för kommunal renhållningsföreskrift/ Anmälan om torrtoalett
 • Ansökan om ändring i tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
 • Ansökan/anmälan om Kemisk bekämpning – enligt 2 kap 40 respektive 41 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
 • Brandskyddsredogörelse
 • Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning enligt 5 kap 5 § Alkohollagen
 • Komplettera ansökan om serveringstillstånd
 • Restaurangregister

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-12

 

Personuppgiftslagen

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >