Toppbild

Utbildning & barnomsorg

Klicka på en ruta för att komma till e-tjänster och blanketter för ett specifikt område.

Du kan också söka i listan nedan. Där visas alla e-tjänster och blanketter som finns under utbildning och barnomsorg.

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmälan om misstanke om barn/ungdom som far illa
 • Anmälan till kulturskolan
 • Anmälan till prövning
 • Ansökan om anpassad kost av medicinska skäl
 • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis
 • Ansökan om inackorderingsbidrag
 • Ansökan om lovplacering på fritidshem
 • Ansökan om modersmålsundervisning
 • Ansökan om mottagande i särskolan (grund- och gymnasieskola)
 • Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg
 • Ansökan om skolkort och resebidrag
 • Ansökan om skolskjuts
 • Ansökan om tilläggsbelopp
 • Ansökan till gymnasieskola
 • Ansökan till samhällsorientering
 • Ansökan till särskild utbildning för vuxna
 • Ansökan till vuxenutbildning
 • Avropsblankett för studiehandledning på modersmål
 • Begäran om förändring av studieplan
 • Beställning av betyg
 • Dexter - logga in och hantera din barnomsorg
 • Kontaktuppgifter för elever
 • Ledighetsansökan elev
 • Samtycke och information för publicering av bild och namn i digital och tryckt media
 • Skolval, byte och uppsägning
 • Tillståndsansökan om att driva enskild/fristående förskola
 • Uppföljning av tilläggsbelopp
 • Uppsägning av modersmålsundervisning
 • Val av allmän förskola och pedagogisk omsorg

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Om dina personuppgifter

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Här hittar du allmän information om hur Strängnäs kommun hanterar personuppgifter

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >