Toppbild

Utbildning & barnomsorg

Klicka på en ruta för att komma till e-tjänster och blanketter för ett specifikt område.

Du kan också söka i listan nedan. Där visas alla e-tjänster och blanketter som finns under utbildning och barnomsorg.

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmälan om misstanke om barn/ungdom som far illa
 • Anmälan till kulturskolan
 • Anmälan till prövning
 • Ansökan om anpassad kost av medicinska skäl
 • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis
 • Ansökan om inackorderingsbidrag
 • Ansökan om lovplacering på fritidshem
 • Ansökan om modersmålsstöd/undervisning
 • Ansökan om mottagande i särskolan (grund- och gymnasieskola)
 • Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg
 • Ansökan om skolkort och resebidrag
 • Ansökan om skolskjuts
 • Ansökan om tilläggsbelopp
 • Ansökan till gymnasieskola
 • Ansökan till samhällsorientering
 • Ansökan till särskild utbildning för vuxna
 • Ansökan till vuxenutbildning
 • Avropsblankett för studiehandledning på modersmål
 • Begäran om förändring av studieplan
 • Beställning av betyg
 • Dexter - logga in och hantera din barnomsorg
 • Fronter
 • Kontaktuppgifter för elever
 • Ledighetsansökan elev
 • Samtycke och information för publicering av bild och namn i digital och tryckt media
 • Skolval, byte och uppsägning
 • Tillståndsansökan om att driva enskild/fristående förskola
 • Uppföljning av tilläggsbelopp
 • Uppsägning av modersmålsundervisning
 • Val av allmän förskola och pedagogisk omsorg

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

 

Personuppgiftslagen

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >