Toppbild

Näringsliv & arbete

Vill du ansöka om serveringstillstånd eller anmäla en ny verksamhet? Här hittar du som näringsidkare e-tjänster och blanketter som vänder sig till dig.

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Brandfarlig vara: Ansökan om hantering av brandfarlig vara
 • E-förslag
 • Egenkontrollprogram folköl
 • Explosiv vara: Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara
 • Försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter
 • Hygienlokal: Anmälan enligt 38§ FMH
 • Livsmedelsanläggning: Anmälan/ansökan om registrering & godkännande
 • Miljöfarlig verksamhet: Anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. enligt 38 § FMH
 • Miljöfarlig verksamhet: Anmälan om miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och bassängbad enligt §38 FMH
 • Miljöfarlig verksamhet: Anmälan om ny verksamhet enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen 1 kap. 10§
 • Schakttillstånd: Ansökan
 • Servering: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller provsmakning
 • Servering: Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Servering: Anmälan om ändrade ägarförhållanden
 • Servering: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
 • Servering: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Servering: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Servering: Ansökan om ändring i tillstånd för servering av alkoholdrycker
 • Servering: Komplettera ansökan om serveringstillstånd
 • Servering: Restaurangregister
 • Solarium i verksamhet: Anmälan enligt 10 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter(2012:5) om solarier
 • Synpunkter
 • Torghandel: Ansökan

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2017-02-13 av E-tjänster

 

Personuppgiftslagen

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

 

Synpunkter, förslag eller önskemål?

Lämna gärna dina synpunkter och önskemål om våra digitala tjänster och blanketter till etjanster@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >