Toppbild

Kartor & mätning

GIS-enheten svarar för kartor, kartläggning, stomnät (mätpunkter), mätning, GIS (kommunens geografiska informationssystem) och adressättning inom Strängnäs kommun.

 

Strängnäs kommuns webbkarta

I webbkartan nedan kan ni nyttja kommunens geografiskt knutna information, exempelvis detaljplaner, pågående projekt, solenergianalys mm.
För att få full funktionalitet behöver ni expandera kartan vilket görs med knappen med de diagonala pilarna.

 

 

Följande ärenden hanteras av Lantmäteriet:

• Förrättningskartor
• Fastighetsreglering
• Avstyckning
• Servitut
• Gemensamhetsanläggningar

Lantmäteriet kontakt:
Telefon: 0771-63 63 63
Lantmäteriets webbplats


 

GIS-enheten

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

E-post: kartor@strangnas.se
Telefon:
vx 0152-291 00

 


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

David Reinedahl
Enhetschef, GIS-ingenjör
Grund- och primärkartor
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se

Bengt Öhman
Karttekniker
Nybyggnadskartor
0152-293 07
bengt.ohman@strangnas.se

Johan Andersson
Kart- och mättekniker
0152-293 01
johan.andersson@strangnas.se

Pontus Nilsson
Kart- och mättekniker
Fältarbete, inmätning, utsättning
0152-293 16
pontus.nilsson2@strangnas.se

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se


ADRESSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christin.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >