Toppbild

Så påverkas du

Här hittar du information om hur du som boende, resenär eller passerande i byggområdet kommer att påverkas under byggtiden.

Åka bil

Åka buss

Åka tåg

Gå springa cykla

Trafikverket
Trafikverket ansvarar för byggandet av dubbelspår och nytt resecentrum. Här hittar du information om hela projektet.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >