Toppbild

Bilder

Vy

resecentrum

 

Fasad

Nytt resecentrum. Ny fasad

 

Interiör

Inuti resecentrum

imuti resecentrum

inuti resecentrum

Illustrationerna är gjorda av ETTELVA ARKITEKTER AB.

Uppdaterad 2017-10-13 av Patrik Wirsenius

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >