Toppbild

Bilder

Vy

resecentrum

 

Fasad

Nytt resecentrum. Ny fasad

 

Interiör

Inuti resecentrum

imuti resecentrum

inuti resecentrum

Illustrationerna är gjorda av ETTELVA ARKITEKTER AB.

Uppdaterad 2018-03-21

Trafikverket

Är byggherre för både resecentrum och dubbelspåret. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen. 

Kontaktperson:
Leif Haagensen, projektledare 
leif.haagensen@trafikverket.se,
010-123 67 62

Strängnäs kommun

Äger resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Kontaktperson:
Kontaktcenter
kontaktcenter@strangnas.se
0152-291 00


Strängnäs Fastighet AB (SFAB)

Förvaltar och driftar resecentrum. 

Länk till SFABs kontaktuppgifter
0152-290 90.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >