Strängnäs kommun - Pågående projekt
Toppbild

Pågående projekt

Läs mer om våra samhällsbyggnadsprojekt i kommunen. Både i kommunal och privat regi. Här finns bostadsprojekt och andra utvecklingsprojekt i delar av staden eller landsbygden.

Bostadsprojekt

Näringslivsmark

Infrastruktur


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >