Toppbild

Lediga kommunala småhustomter

Sidöparken 

 

Allmänt

Sidöparken är ett nytt bostadsområde i skogsbacken mellan Regementsgatan och Mälaren. Området kommer att bebyggas med parhus, villor och flerbostadshus. Området gränsar på ena sidan till en vacker strandpromenad som sträcker sig från centrum till Eldsundsviken.

Nu har Strängnäs kommun 3 stycken småhustomter till försäljning på Sidöparken. Tomterna har släppts till Strängnäs kommuns tomtkö och intresseanmälan ska vara inkommen till kommunen senast 2017-06-17.

 

Tomter till salu

Tomt 1
Fastighetsbeteckning: Strängnäs 2:58
Areal: 705 kvm
Pris: 2 900 000 kr
Övrigt: Denna tomt är kraftigt sluttande med en direkt sjöutsikt. Det är endast det lummiga promenadstråket som skiljer tomten från Mälarens strandkant.

Tomt 2
Fastighetsbeteckning: Strängnäs 2:59
Areal: 576 kvm
Pris: 2 800 000 kr
Övrigt: Tomt 2 är även den sluttande med en direkt sjöutsikt.

Tomt 3
Fastighetsbeteckning: Strängnäs 2:60
Areal: 569 kvm
Pris: 2 500 000 kr
Övrigt: Tomt 3 har en begränsad sjöutsikt och gränsar i söder till ett av områdets planerade flerbostadshus.

Fastighetskarta Sidöparken

 

Mer information

För att läsa mer om Sidöparkenprojektet och kommande byggnationer se mer under:
Sidöparken

För att se gällande detaljplan, se mer under:
Detaljplan

Observera. Strängnäs kommun uppmanar intressenter att undersöka tomternas läge innan intresseanmälan skickas in. Ta gärna del av solstudien via länken nedan. Solstudien ska endast ses som ett stöd i orienteringen av tomternas läge. Solstudie

Alla intressenter är varmt välkomna att på egen hand besöka tomterna.

 

Kontakt

Försäljningsprocess
Pernilla Norberg
Markförvaltare
0152-293 06
pernilla.norberg@strangnas.se

Bygglov
Byggenheten
0152-292 62 (vardagar kl. 10.00-12.00)
bygglov@strangnas.se

Nybyggnadskarta
Kart- och mätenheten
0152-291 00 (växel)
kartor@strangnas.se

Va/elnät/Fjärrvärme
Sevab Strängnäs Energi
0152-460 50
kundservice@sevab.com

Stadsnät
Fibra kundcenter
0771-375 375
info@fibra.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >