Toppbild

Bredband & fiber

Vi vill veta hur du upplever bredbandet i kommunen och hur ditt bredband fungerar för dig. Genom att svara på åtta frågor tillför du viktig information till vårt förbättringsarbete av bredband i kommunen.

 

Det är viktigt för oss att alla hushåll i Strängnäs kommun har tillgång till bredband. Vår vision är att förutsättningarna för att kunna nyttja bra bredband aldrig ska vara ett hinder för att kunna använda önskat utbud på internet. Därför vill vi med denna undersökning få in information till vår kartläggning av nuläget i Strängnäs kommun.

 

 Gula rutan med vit text till undersökningen

 


 

Om bredband och fiber i Strängnäs kommun

Fiber är den modernaste formen av anslutning för fast bredband och erbjuder den snabbaste och mest stabila kommunikationen för internet, tv och telefoni. Över tid kommer fiber ersätta det gamla telenätet. Det finns ett flertal olika aktörer som bygger fiberinfrastruktur i Strängnäs.

 

 

Kan jag få fiber?

Vill du veta om du redan har fiber till din fastighet, eller om det finns möjlighet att få det ska du kontakta något av bolagen som etablerar fiberinfrastrukturen. De största aktörerna i Strängnäs är Fibra (SEVAB Nät AB) och Telia men det finns även andra bolag.
Läs mer >>

 

Har du fått ett erbjudande om att köpa fiber till din bostad?

Se upp för avtal som gör det svårt eller dyrt för dig som kund att frånträda köpeavtalet trots att du inte fått besked om att fiber verkligen kommer att byggas. 
Läs mer >>

 

Att anlägga fiber i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun välkomnar alla aktörer som vill bygga fiberinfrastruktur till våra invånare och företagare. Vi är angelägna om att kunna erbjuda attraktiva villkor och en enkel process för att det ska vara både enkelt och kostnadseffektivt att bygga fiber i vår kommun.
Läs mer >>

 

Uppdaterad 2018-01-31 av Bredbandsstrateg

 

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Bredbandsstrateg
Göran Hedström 

E-post: bredband@strangnas.se
Telefon: 0152-291 50

 


Nämnd

Kommunstyrelsen

E-post


SKL - Bredband på landsbygden (pdf)

Bredbandsforum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >